Вівторок, 21.05.2019, 07:40
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕКОНОМIКО-ГУМАНIТАРНИЙ КОЛЕДЖ
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Форма входу

Положення про ВПВПГМ НВЕГК

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж (далі – коледж), як самостійний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, створений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.1997 року №1/11-1332 на базі Новоград-Волинського професійно-технічного училища №7 і є колективною формою власності.
 2. Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу діє в структурі коледжу. Керується в своїй діяльності Законами України „Про освіту”, «Про позашкільну освіту», чинним законодавством, Статутом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу, цим Положенням, наказами та розпорядженнями  директора та осіб, що діють за його дорученням.
 3. Для ефективного виконання своїх освітніх функції у 2011 р. на базі коледжу була розпочата діяльність, пов’язана із наданням освітніх послуг у сфері позашкільної освіти за гуманітарним напрямом(поглиблене вивчення предметів: українська мова, українська література, історія України, математика) з метою підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.
 4. Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу діє на засадах самофінансування, користується банківським рахунком, печаткою коледжу, здійснює свою навчальну, наукову, організаційно-педагогічну, навчально-методичну, інформаційну діяльність відповідно до  цього Положення. (ліцензія АА №133262, наказ управління освіти і науки облдержадміністрації №155 від 12.05.11р «Діяльність  з наданням освітніх послуг у сфері позашкільної освіти за гуманітарним напрямом (поглиблене вивчення предметів: українська мова, українська література, історія України, математика, біологія з ліцензованим обсягом – 150 осіб)
 5. Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу знаходиться за адресою: 11701, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 34, Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж.

 

 1. 2. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ВІДДІЛЕННЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГУМАНІТАРНИМ НАПРЯМОМ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО  ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ
  1. Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом   створено з метою надання платних послуг населенню по проведенню цілеспрямованої освітньої, навчальної, виховної і методичної діяльності у сфері підготовки випускників на основі базової  та повної загальної середньої освіти, учнів 9, 10, 11 класів м. Новограда-Волинського, району до ЗНО  та до вступу у коледж та інші вищі навчальні заклади.
  2. Проведення рекламно-інформаційної, організаційної роботи з метою відбору обдарованої молоді для навчання у вищих навчальних закладах України, в тому числі в Новоград-Волинському економіко-гуманітарному коледжі (проведення олімпіад, тестування, співпраця з загальноосвітніми школами та ін.).
  3. Створення та організація спільної науково-методичної та спортивної діяльності з загальноосвітніми школами.
  4. Надання довузівської підготовки, консультаційних, інформаційних та інших послуг на замовлення організацій, установ, фізичних осіб.

 

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГУМАНІТАРНИМ НАПРЯМОМ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО  ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ
  1. В освітній діяльності:
 • широка профорієнтаційна робота серед молоді і школярів району та за його межами;
 • централізація послуг з підготовки абітурієнтів до складання зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на гуманітарні спеціальності вищих навчальних закладів України;
 • виявлення талановитих і здібних учнів загальноосвітніх закладів для залучення їх до навчання в коледжі, інших вищих навчальних закладів України;
 • забезпечення набуття учнями глибоких знань з математики, історії України, української мови та літератури;
 • розробка і впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій, належного  методичного забезпечення навчального процесу.
  1. У навчально-виховній діяльності:
 • забезпечення умов для оволодіння учнями системою знань про людину, природу і суспільство;
 • формування соціально зрілої, творчої особистості;
 • виховання морально, психічно і фізичного здорового покоління громадян;
 • формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності;
 • сприяння зростанню духовного та культурно-освітнього рівня молоді.
  1. У науково-методичній діяльності:
 • здійснення освітньої діяльності відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту»;
 • методичне забезпечення навчального процесу (організація наукових, методичних заходів, виставок, семінарів, конференцій, у тому числі спільно з науковими організаціями, підприємствами) на відділенні поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом   Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу;
 • залучення кваліфікованих педагогічних кадрів для здійснення навчального процесу на відділенні поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом;
 • організація та проведення методичних семінарів та засідань циклової комісії загальноосвітніх дисциплін;
 • проведення олімпіад серед учнів;
 • робота з випускниками відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом. Вивчення та аналіз знань випускників відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом. Ведення статистичного обліку та звітності за результатами роботи відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом для накопичення, зберігання інформації щодо осіб, що навчалися та закінчили відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом   Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ВІДДІЛЕННЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГУМАНІТАРНИМ НАПРЯМОМ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО

ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ

4.1. Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом в межах чинного законодавства і цього Положення має право:

 • здійснювати конкурсний відбір випускників середніх шкіл та учнів загальноосвітніх шкіл 9  та 11 класів;
 • приймати на навчання  всіх бажаючих, в тому числі і учнів міста, району, області та інших областей;
 • організовувати та проводити екзамени.

4.2. Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом:

 • дотримується чинного законодавства, Статуту коледжу і цього Положення;
 • створює умови для високопродуктивної праці, підвищення ефективності навчального процесу та зміцнення навчально-методичної бази;
 • розробляє навчальний план, календарно-тематичні плани навчальних дисциплін, методичні розробки і посібники;
 • забезпечує всі вимоги безпеки життєдіяльності, в т.ч. - протипожежної безпеки та цивільної оборони.

 

5. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГУМАНІТАРНИМ НАПРЯМОМ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ

5.1. Відділення підготовки поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом є структурним підрозділом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу і включає в себе:

 • навчальну частину;
 • дисципліни суспільно-гуманітарної підготовки;
 • дисципліни природничо-математичної підготовки.
  1. Відповідальність за організацію і керівництво відділенням покладається на директора коледжу та його заступників.
  2. Навчально-методичне керівництво і виконання вимог організації роботи відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом здійснює заступник директора з гуманітарної освіти та виховання.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГУМАНІТАРНИМ НАПРЯМОМ
  1. Навчання проводиться у вихідні (субота, рідше в неділю), враховуючи побажання батьків і учнів або в канікулярні дні протягом  6-7 місяців з початку роботи відповідно до графіку навчального процесу.

 

Підготовка слухачів

на базі 9 класів

до ЗНО

 

120 год. української мови

120 год. математики

120 год. історії України

 

120 год. української мови і літератури

120 год. математики

120 год. історії України

Всього: 360 год.

Всього: 360 год.

 1. Навчальне навантаження учнів віком від 14 до 18 років – не більше 6 годин в день.
 2. Після закінчення навчання на відділенні поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом учні 9 класів складають випускні екзамени у формі письмових тестів. Кожен екзамен оцінюється за 12-бальною шкалою за державними критеріями. Випускники відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом, в залежності від обраного профілю, складають тестування з таких дисциплін:
 • спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» - українська мова та література, математика;
 • спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва» - українська мова та література, математика;
 • спеціальність 5.03040101 «Правознавство»  - українська мова та література, історія України;
 • спеціальність 5.01020101 «Фізичне виховання» - українська мова та література, історія України.
  1. Навчання слухачів на відділенні здійснюється за денною формою на умовах повної компенсації витрат на навчання.
  2. Відділення забезпечує якість знань осіб, які пройшли повний курс в обсязі, затверджених у встановленому порядку навчальних програм.
  3. Навчальний процес здійснюється за навчальним планом і програмами, розробленими відділенням і затвердженими заступником директора з навчальної роботи коледжу.
  4. Заняття проводяться згідно навчального плану. Уроки теоретичного та практичного навчання  проводяться парами (дві академічні години по 45 хвилин) з перервою між півпарами 5 хвилин, та 10 хвилин після кожної пари.
  5. Кількість і послідовність занять визначається розкладом, затвердженим директором коледжу.
  6. Теоретичне та практичне навчання здійснюється в обладнаних для цього навчальних кабінетах, аудиторіях.
  7. Теоретичне навчання здійснюється групами.
  8. Планування та облік навчальної роботи на відділенні ведеться у відповідності з порядком, встановленим Міністерством освіти і науки України. Контрольні роботи та випускні роботи, термін їх проведення та виконання встановлюється згідно з навчальним планом.

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  1. Учасниками навчального процесу на відділенні є: особи, які навчаються; викладачі; методисти; обслуговучий персонал.
  2. Права та обов’язки учасників навчального процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»; чинним законодавством, Статутом коледжу, службовими інструкціями, відповідними договірними зобов’язаннями та цим Положенням.
  3. Прийом слухачів на навчання на відділенні здійснюється за договорами з підприємствами, організаціями, установами, а також за угодами з приватними особами.
  4. Кількість штатних викладачів відділення визначається річним обсягом педагогічного навантаження за укладеними угодами згідно норм, встановлених Міністерством освіти і науки України.
  5. Викладачами відділення призначаються особи, які мають вищу освіту за профілем навчання. Перевага при доборі викладацьких кадрів надається особам, які мають вищу кваліфікаційну категорію та науковий ступінь.
  6. Крім штатних викладачів до проведення занять на відділенні можуть залучатися викладачі-сумісники з числа висококваліфікованих викладачів інших навчальних закладів.
  7. Прийом на роботу педагогічних працівників відділення здійснюється директором відповідно до чинного законодавства.

 

8. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТА ФІНАНСУВАННЯ

 1. Для здійснення діяльності, у відповідності з п. 1.4. цього Положення, відділення використовує навчально-матеріальну базу коледжу та орендовані приміщення.  На підставі наказу директора для функціонування відділення виділяються необхідні приміщення, обладнання, технічний та господарський інвентар. Завідуючий відділенням несе встановлену чинним законодавством відповідальність за збереженням та раціональне використання цього майна.
 2. Навчання на відділенні поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом здійснюється за рахунок підприємств, організацій, установ, що направили слухачів на навчання або за власні кошти громадян.
 3. Розпорядником фінансів згідно кошторису, що затверджується щорічно (або на певний термін) є директор Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу.

 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. У разі зміни протягом навчального року (під час роботи відділення) законодавства України відносно умов прийому до ВНЗ України, за згодою приймальної комісії та чинного Положення, можуть вноситися корективи, зміст яких у тижневий термін повинен бути доведений до відома осіб, охоплених освітньою діяльністю за гуманітарним напрямом.
 2. Навчання на відділенні поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом проводиться на базі економіко-гуманітарного коледжу і використовується майно і всі матеріальні засоби відповідно до чинного законодавства.
 3. Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення вносяться педагогічною радою коледжу. Зміни та доповнення набирають чинності після розгляду та ухвалення їх педагогічною радою і затверджуються наказом директора економіко-гуманітарного коледжу.

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ  ВІДДІЛЕННЯ  ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГУМАНІТАРНИМ НАПРЯМОМ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ

Відділення поглибленого вивчення предметів за гуманітарним напрямом Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу може бути реорганізованим згідно  з наказом директора,  а ліквідоване за рішенням педагогічної ради коледжу, для чого має бути створена ліквідаційна комісія.

Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Корисні посилання
Copyright MyCorp © 2019Безкоштовний хостинг uCoz